-Εκθέσεις-

Κάθε έργο μπορεί να πουληθεί έως 3 φορές.
Εάν η σύνθεση, που αποτελείται από 7 τεμ. 30 ×30 και 7 τεμ. 80×30, πουληθεί ολόκληρη, θα κοστίζει 370 € αντί 420 €.
Εάν η σύνθεση, που περιλαμβάνει τα έργα 14, 15 και 16, πουληθεί ολόκληρη, τότε θα κοστίζει 100€ αντί 120€.

Αριθμός Τίτλος:   The Rock
Διαστάσεις:             90×90
Τιμή:                             80€

Αριθμός Τίτλος:  Αερογραφία
Διαστάσεις:             80×30
Τιμή:                             40€

Αριθμός Τίτλος:      22:00
Διαστάσεις:             80×30
Τιμή:                             40€

Αριθμός Τίτλος:      Άνοιξη
Διαστάσεις:             106×38
Τιμή:                             50€

Αριθμός Τίτλος:      Άτιτλο
Διαστάσεις:             80×30
Τιμή:                             40€

Αριθμός Τίτλος:      Πεύκο
Διαστάσεις:             30×30
Τιμή:                             20€

Αριθμός Τίτλος:     Ελιά
Διαστάσεις:             30×30
Τιμή:                             20€

Αριθμός Τίτλος:    Φωτοσύνθεση
Διαστάσεις:             80×30
Τιμή:                             40€

Αριθμός Τίτλος:    Σίφνος
Διαστάσεις:             80×30
Τιμή:                             40€

Αριθμός Τίτλος:     Αλυκές
Διαστάσεις:             30×30
Τιμή:                             20€

Αριθμός Τίτλος:      Φύκια
Διαστάσεις:             80×30
Τιμή:                             40€

Αριθμός Τίτλος:      Λευκάδα
Διαστάσεις:             30×30
Τιμή:                             20€

Αριθμός Τίτλος:     Κόντρα
Διαστάσεις:             30×30
Τιμή:                             20€

Αριθμός Τίτλος:     Θάσος
Διαστάσεις:             80×30
Τιμή:                             40€

Αριθμός Τίτλος:    Λιμάνι
Διαστάσεις:             30×30
Τιμή:                             20€

Αριθμός Τίτλος:    Ελλάδα
Διαστάσεις:             30×30
Τιμή:                             20€

Αριθμός Τίτλος:     God
Διαστάσεις:             120×80
Τιμή:                            120€

Αριθμός Τίτλος:    16:00
Διαστάσεις:             60×60
Τιμή:                            40€

Αριθμός Τίτλος:    18:00
Διαστάσεις:             60×60
Τιμή:                            40€

Αριθμός Τίτλος:    21:00
Διαστάσεις:             60×60
Τιμή:                            40€

Αριθμός Τίτλος:     Δέντρο
Διαστάσεις:             65×65
Τιμή:                            50€

Αριθμός Τίτλος:      Λατομείο
Διαστάσεις:             65×45
Τιμή:                            40€

Αριθμός Τίτλος:      Φως
Διαστάσεις:             70×45
Τιμή:                            40€

Αριθμός Τίτλος:      Η σκάλα
Διαστάσεις:             45×30
Τιμή:                            30€

Αριθμός Τίτλος:      Η σκάλα 2
Διαστάσεις:             45×30
Τιμή:                            30€

Αριθμός Τίτλος:      Κύκλοι
Διαστάσεις:             100×65
Τιμή:                            80€

Αριθμός Τίτλος:      Το φως
Διαστάσεις:             45×30
Τιμή:                            30€

Αριθμός Τίτλος:      Light painting
Διαστάσεις:             70×45
Τιμή:                            40€

Αριθμός Τίτλος:      Light painting 2
Διαστάσεις:             70×45
Τιμή:                            40€

Αριθμός Τίτλος:      Μανιτάρι
Διαστάσεις:             80×55
Τιμή:                            50€

Αριθμός Τίτλος:      Κύβος
Διαστάσεις:             90×60
Τιμή:                            60€

Αριθμός Τίτλος:      Τύχη
Διαστάσεις:             50×50
Τιμή:                            40€

Αριθμός Τίτλος:      Πέρασμα
Διαστάσεις:             100×67
Τιμή:                            80€

Αριθμός Τίτλος:      Guitar
Διαστάσεις:             96×65
Τιμή:                            60€

Αριθμός Τίτλος:      Ομπρέλες
Διαστάσεις:             16×14
Τιμή:                            10€

Αριθμός Τίτλος:      Παραλία
Διαστάσεις:             55×35
Τιμή:                            30€

Αριθμός Τίτλος:      Θηλυκότητα
Διαστάσεις:             45×45
Τιμή:                            20€

Αριθμός Τίτλος:      City
Διαστάσεις:             70×45
Τιμή:                            30€

Αριθμός Τίτλος:      Χρόνος
Διαστάσεις:             45×30
Τιμή:                            20€

Αριθμός Τίτλος:      Στάχτη
Διαστάσεις:             45×30
Τιμή:                            20€

Αριθμός Τίτλος:      Paradise
Διαστάσεις:             70×46
Τιμή:                            40€

Αριθμός Τίτλος:      Hell
Διαστάσεις:             70×46
Τιμή:                            40€

-Συνθέσεις-